AvanCEM per una platja neta!

Pots consultar els resultats de les darreres activitats del projecte:

“AvanCEM per una platja neta!” és un projecte de participació ambiental impulsat pel Centre d’Estudis del Mar de la Diputació de Barcelona, que es va iniciar l’any 2018. Es centra en un dels principals problemes de conservació que pateix el medi marí a escala global: les deixalles marines.

Es basa en un seguiment dels residus que s’acumulen a la sorra d’un tram de platja, situat entre la platja de la Barra i la de Terramar,  davant de les instal·lacions del Centre d’Estudis del Mar. Aquest seguiment ambiental  es fa gràcies a la participació ciutadana: és una activitat oberta a tothom!

Quins objectius té el projecte?

Conscienciar a la ciutadania sobre la problemàtica que comporten les deixalles marines.

Fomentar la participació ambiental i promoure la implicació de la societat per reduir el problema.

Obtenir dades sobre la tipologia i quantitat de deixalles marines que s’acumulen a la sorra de la platja.

Com ho aconseguim?

Fent un seguiment dels residus que s’acumulen a la sorra d’un tram de platja situat entre la platja de la Barra i la de Terramar, davant de les instal·lacions del Centre d’Estudis del Mar. 

Aquest seguiment ambiental consisteix en realitzar 10 mostrejos de residus a l’any i es fa gràcies a la participació ciutadana: és una activitat oberta a tothom! Durant els mostrejos, els residus es retiren de la platja i a més s’anoten diferents dades sobre ells.

Gràcies a aquestes dades coneixem la tipologia, la quantitat i el pes dels residus, molt important si realitzem aquest seguiment mensualment al llarg de l’any! Això ens permet comparar els resultats obtinguts durant l’any i detectar possibles patrons estacionals dels residus.

Detectar aquests patrons permet identificar millores en la gestió tant de les platges com dels residus. Si se sap quins residus s’hi acumulen de forma més rellevant al llarg de l’any es poden valorar les possibles vies d’entrada al medi marí.

Des de l'inici del projecte s'han recollit:

0
burilles de cigarret
0
bastonets per a les orelles
0
tovalloletes higièniques
0
fragments de plàstic